4.8 km. Deze route gaat vanaf het winkelcentrum een stukje door het Bakelsbosch, vervolgens door een fietstunneltje en dan door een stukje bos bij Berkendonk. U passeert de waterplas Berkendonk aan de westkant en loopt naar de N270 (Deurne-Helmond). Dan richting Helmond en over de geluidswal langs de N279 door een stukje van de wijk Rijpelberg terug naar het winkelcentrum.  
Van Adres: