6.2 km. Vanaf het winkelcentrum loopt u door een stukje van het Bakelsbosch naar een fietstunneltje. Vanaf daar in oostelijke richtinge naar het gebied de Donken op Bakels grondgebied. Vervolgens langs een deel van de weg Bakel-Helmond terug richting Helmond. Even na de rotonde slaat u vervolgens linksaf en loopt het hele Bakelsbosch van noord naar zuid door terug naar het winkelcentrum in Rijpelberg. U passeert onderweg twee keer de Bakelse Aa. De eerste keer net iets voorbij het beginpunt. Hier komen de Oude Aa en de Kaweische Loop samen en gaan verder als Bakelse Aa. In het Bakelsbosch liggen nog enkele oude zandverstuivingen waarvan u er een passeert.    
Van Adres: