6.2 km. Vanaf het winkelcentrum loopt u door een stukje van het Bakelsbosch naar een fietstunneltje. Vanaf daar in oostelijke richtinge naar het gebied de Donken op Bakels grondgebied. Vervolgens langs een deel van de weg Bakel-Helmond terug richting Helmond. Even na de rotonde slaat u vervolgens linksaf en loopt het hele Bakelsbosch van noord naar zuid door terug naar het winkelcentrum in Rijpelberg. U passeert onderweg twee keer de Bakelse Aa. De eerste keer net iets voorbij het beginpunt. Hier komen de Oude Aa en de Kaweische Loop samen en gaan verder als Bakelse Aa. Enkele jaren terug zijn de stuwen in zowel de Kaweische Loop als de Bakelse Aa op dit punt verwijderd. En zijn er vistrappen aangelegd waarbij de samenvoeging is verplaatst naar een punt achter de bomengroep. Bij de foto's staat ook een foto van de oude situatie. Vanaf dit punt is de Bakelse Aa helemaal op de schop gegaan. In het Bakelsbosch liggen nog enkele oude zandverstuivingen waarvan u er een passeert.    
Van Adres: