5.9 km  U start de wandeling door dwars het sportpark de Braak over te steken. U passeert daarbij het Helmond Sportstadion. Hierna steekt u het kanaal over, loopt een eind naast de N279 om daarna het Bakelsbosch in te lopen. In het bos bevinden zich vele boomsoorten waaronder grote Douglassparren. Ook staan er verschillende jeneverbessen (rode lijst). Er bevinden zich ook enkele oude zandverstuivingen. Op de terugweg steekt u wederom het kanaal over via een fiets-voetgangersbrug en loopt verderop door het Hortensiapark terug naar uw startpunt.  
Van Adres: