4.9 km. De wandeling voert u langs de spoorlijn Helmond-Venlo naar de Brouwhuissche Heide. Deze bevindt zich voor het overgrote deel op Deurnesch grondgebied (herindeling). Op uw wandeling komt u voornamelijk bos tegen met denneopslag. Maar ook een stuk stuifzand wat jammer genoeg is/wordt vernield door motercrossers. Mocht u voldoende tijd hebben is het aan te raden een flinke omweg te maken naar de Bikkels, waar u nog een van de weinige in Nederland voorkomende grote jeneverbesstruwelen kan zien. Als u goed oplet kunt u onderweg ook nog enkele losse exemplaren zien, o.a. bij het stuifzandgebied.   
Van Adres: