7.0 km. Deze wandeling voert u in zuidelijke richting door de groenbuffer tussen woonwijk en industrieterrein. U steekt op heen- en terugweg de Rochadeweg over (opletten). Het BZOB-bos wat u daarna ingaat is de laatste jaren in kwaliteit vooruitgegaan door allerlei beheersmaatregelen. Mogelijk weggegooid geld omdat er plannen zijn er alsnog bedrijventerrein van te maken. Na het verlaten van het bos steekt u de Rochadeweg over (opletten). Alvorens u de bebouwde kom weer bereikt loopt u nog door een klein stukje nog bestaand landbouwgebied.    
Van Adres: