Dit gebied is door de herindeling in 1968 over gegaan naar de gemeente Helmond. Na het graven van de omleiding van de Zuid-Willemsvaart werd het gebied aan twee zijden ingesloten door kanalen en later nog door de aangelegde Rochadeweg voor de ontsluiting van het industrieterrein BZOB. Door deze ingesloten ligging is hier een schitterend natuurgebiedje "De Groene Punt" ontstaan met een ontsluitingsweggetje dat loopt van de Rochadeweg naar sluis 9. Bij sluis 9 staan enkele woningen en aan de Rochadeweg zitten vier hondenverenigingen. Via een duiker onder de Zuid-Willemsvaart komt hier de Aa te voorschijn, waarna ze het gebied doorsnijdt en verder loopt richting de stad. Nog vermeldenswaard is dat hier vroeger de watermolen van Stipdonk heeft gestaan. Een bezoek meer dan waard.