Wordt bedreigd door de uitbreidingsplannen voor het industrieterrein BZOB. Door beheersmaatregelen wordt het oorspronkelijke grotendeels door dennen begroeide gebied omgevormd tot een natuurlijker bos. Voor de aanleg van de N279 vormde het een geheel met de Vlierdense bossen en de Brouwhuissche heide. Het grootste deel ligt op Helmonds grondgebied. Het meest zuidelijke valt onder de gemeente Deurne.