Aan de oostkant van Helmond, tussen de wijken Dierdonk en Rijpelberg en de nieuwe Zuid-Willemsvaart ligt het Bakelsbosch. Voor het grootste gedeelte eigendom van Brabant water, die hier drinkwater voor ons oppompt.  Op twee particuliere stukken na is het opengesteld voor wandelaars. Het bos bestaat voor een groot deel uit opslag van onder andere dennen op een terrein wat in het verleden bestond uit heide en zandverstuivingen.  In 2011 is Brabant Water begonnen met het omvormen naar een natuurlijker bos. In het Bakelsbosch staan nog vijftig jeneverbessen (rode lijst). Begin 2012 heeft Brabant water op verzoek een begin gemaakt met het vrijstellen ervan, zodat ze alsnog kunnen uitgroeien tot gezonde exemplaren.

Zie ook  Beheer door Brabant Water