Landschap

Er bestaan veel definities voor landschap. Deze site geeft vooral een beeld over het landschap als leefomgeving voor mensen. Hier met name voor inwoners van Helmond en zij die daar op bezoek komen. De nadruk ligt daarbij op de 'natuur'gebieden binnen, op en net over de Helmondse gemeentegrenzen. Deze gebieden vormen tevens de 'longen' van de stad omdat ze bijna allemaal overgaan in aansluitende natuur bij de Helmondse buurgemeenten.

    Houd afstand

appeltak

klaproos

Sint Jansvlinder

krokussen

aardhommelkoningin